top
logo

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้13
mod_vvisit_counterเมื่อวาน171
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1098
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1284
mod_vvisit_counterเดือนนี้4907
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา3777
mod_vvisit_counterAll553698

DVT

qrcode


Home รายวิชาการฝึกงาน ปวส
รายวิชาการฝึกงาน ปวส.

รายวิชาการฝึกงานในหลักสูตร ปวส... 2545 (ปรับปรุง พ.. 2546)

3000 – 7001   การฝึกงาน      4 (320..)

จุดประสงค์รายวิชา

       1. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ

       2. เพื่อให้สามารควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผล การจัดการวิชาชีพ

           ในระดับเทคนิค

       3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

           งานอาชีพ

       4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิด

           ชอบมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

มาตรฐานรายวิชา

       1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ

       2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหล่งวิทยา

           การด้านการควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผล การจัดการวิชาชีพใน

           ระดับเทคนิค

       3. สรุป รายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานอาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

       ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ใน

สถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชำนาญด้าน

การควบคุม งานตรวจสอบงาน ติดตามประเมินผลการจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค

โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ และรายงานผล

การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาฝึกงาน

 

 

ขณะนี้ออนไลน์

We have 4 guests online

ระยะเวลาการฝึกงาน

 

[กำหนดการ รับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2]

โครงการ MOU


bottom

Powered by Joomla!. Designed by: moodle hosting .ws domains Valid XHTML and CSS.