top
logo

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้156
mod_vvisit_counterเมื่อวาน129
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้683
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว946
mod_vvisit_counterเดือนนี้3159
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา5702
mod_vvisit_counterAll557824

DVT

qrcode


Home
บริษัทแคนนอนไฮเทค(ประเทศไทย) จำกัด Print

ชื่อบริษัท : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

ทีอยู่ : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 89 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ. บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

แผนที่ : Click

เบอร์โทรศัพท์ : (035)350-080 ต่อ 1108, 1109

เบอร์ FAX :     (035)350-100

Websitewww.canon.co.th

ผลิตภัณฑ์หลัก : เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์

คุณสมบัตินักศึกษาฝึกงาน

- ระดับการศึกษา : ปวช. , ปวส.

- สาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา

- อายุ : ไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบรูณ์

- ส่วนสูง : ไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

- เพศ : ชาย , หญิง

- สามารถยืน และทำงานเป็นกะได้

- จำนวน (คน) : จำนวนมาก

 

เอกสารการสมัคร

- รูปสีขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจรอง พร้อมสำเนา

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- หลักฐานการศึกษา ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง

 

โครงการความร่วมมือเปิดหลักสูตร ระดับ ปวช. - ปวส.

ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และบริษัทแคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ

1. นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสังกัดกรมอาชีวศึกษา

และนักศึกษายังได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการศึกษาและการฝึกอบรม จากบริษัทแคนนอน

2. นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์และความรู้ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาและความรู้ด้านการบริหาร

อุตสาหกรรมของบริษัทแคนนอน (ปวช. - หลักสูตรระดับ Basic, ปวส. - หลักสูตรระดับ Advance)

3. นักศึกษาที่จบหลักสูตรระดับ ปวช. สามารถเรียนต่อระดับ ปวส. ของวิทยาลัยในสังกัดกรม

อาชีวศึกษาทั่วประเทศ

4. นักศึกษาที่จบหลักสูตรระดับ ปวส. สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรี หรือทำงานกับบริษัท

ที่ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิต

5. กรณีที่นักศึกษาทำงานที่บริษัทแคนนอนมีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายผลิต ในระดับตำแหน่ง

Chief  Operator  และมีโอกาสได้รับพิจารณาประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูง

ขึ้นต่อไป

6. นักศึกษามีรายได้ระหว่างการฝึกงานในระดับ ปวช. มากกว่า 106,000 บาท/ปี

ในระดับ ปวส. มากกว่า 106,000 บาท/ปี

 

สิทธิประโยชน์ระหว่างฝึกงานของ บริษัทแคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

นักศึกษาฝึกงานมีสิทธิประโยชน์และหน้าที่รับผิดชอบ เทียบเท่า กับพนักงงานของบริษัท

- ค่าเบี้ยเลี้ยงการฝึกงานเริ่มต้น  215  บาทต่อวัน  ฝึกงานครบ  3  เดือน  ปรับเพิ่มเป็น  217 บาท

ต่อวันและฝึกงานครบ 6 เดือน ปรับเพิ่ม 219 บาท

- ค่าอาหาร  330  บาทต่อเดือน  /  ข้าวฟรี  กับข้าวราคาถูก

- ค่าทำงานกะ  50  บาทต่อวัน  (เฉพาะกะกลางคืน)

- OT  วันทำงานปกติหรือ  OT  วันหยุด

- เบี้ยขยัน  700  บาทต่อเดือน

- เบี้ยขยันพิเศษเดือนละ  500  บาท (6 เดือน)

- เงินตอบแทนพิเศษเมื่อทำงานครบสัญญา  6  เดือน  ประมาณ  5,000  บาท

- ค่ารักษาพยาบาล  20,000  บาทต่อปี  (ครอบคลุมบิดา  มารดาที่ไม่มีเงินได้)

 

สวัสดิการ

- หอพักนักศึกษาฝึกงาน

- รถรับ-ส่งปรับอากาศ (รสบัสและรถตู้)

- ห้องพยาบาล  มีแพทย์และพยาบาลประจำ

- รถฉุกเฉินกรณีเจ็บป่วย

- กิจสัมพันธ์นักศึกษา  (นำเที่ยวประจำปี)

- โรงอาหาร

- ร้านค้าสวัสดิการ  ( Canon  Family  Store)

- ศูนย์ฝึกอบรม  Canon

- ห้องสมุด

- โรงยิมและสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ

- สระว่ายน้ำ

- ห้องออกกำลังกาย  (Fitness)

 

รายละเอียดการเดินทาง

1. รถไปรับที่วิทยาลัย

2. ตรวจร่างกายที่คลินิกเวชกรรมศูนย์อุตสาหกรรม ไฮ-เทค การแพทย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. เปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ค่าเปิดบัญชี 200 บาท

4. ไปที่ฝึกศูนย์อบรมแคนนอน เพื่อรับชุดยูนิฟอร์ม กุญแจล็อคเกอร์และแจ้งรายละเอียดต่างๆ

5. เข้าพักที่หอพักของบริษัท

 

ขณะนี้ออนไลน์

We have 3 guests online

ระยะเวลาการฝึกงาน

 

[กำหนดการ รับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2]

โครงการ MOU


bottom

Powered by Joomla!. Designed by: moodle hosting .ws domains Valid XHTML and CSS.